Chính sách bảo hành vợt cầu lông và giầy cầu lông

Chính sách bảo hành đối với giầy

Các mẫu giầy hãng Yonex được bán tại shop sẽ được bảo hành. Các lỗi như bục chỉ, bục đế sẽ được áp dụng chính sách bảo hành.  

Chính sách bảo hành đối với vợt

Chính sách bảo hành đối với vợt tầm cao với giá mua trên 2.500.000 VNĐ sẽ được bảo hành 6 tháng.

Đối với vợt tầm trung cao cấp dưới 2.500.000 VNĐ bảo hành 3 tháng.

Đối với vợt tầm trung dưới 1.200.000 VNĐ bảo hành 3 tháng.

Vợt để nguyên hiện trạng không cắt dây. Đây là mấu chốt của vấn đề. Các nhân viên kỹ thuật của Yonex, Victor… sẽ tiến hành làm thực nghiệm. Nếu lỗi đo nhà sản xuất thì sẽ được đổi mới 100%. Nếu lỗi do người sử dụng thì sẽ không được bảo hành.

Bảo hành các lỗi do hãng. Đó là các lỗi (nứt phần trong khung chạy dọc theo 2 lỗ gen, nứt phần ngoài khung chạy dọc theo 2 lỗ gen).

Vợt phải căng cước 4 nút theo tiêu chuẩn của Yonex.

Chú ý: Khi mua vợt cất giữ giấy bảo hành cẩn thận. 

Không bảo hành các lỗi đấu kiếm, cạch vợt, quẹt sân.

Thời gian làm bảo hành: từ 3 – 4 tháng.